Btplug ,consumer unit

บิทิพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊กอิน

 

 

 

 

  1. Busbar Protection เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

  2. ผ่านรับรองมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  3. ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1และ BTPLUG2 เบรกเกอร์

ผลิตภัณฑ์

  • คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊กอิน ไม่รวม เมนเบรกเกอร์ (IP40)
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

 

 

You are here: